XueSheng Iraurita Fountain Pen

1 |

We Ship FREE to

  • XueSheng Iraurita Full Metal Fountain Pen 
  • Nib Material: Iraurita
  • Nib Point: 0.5mm
  • Material: Metal
  • Length: 13.5cm

Subscribe